This is an example of a HTML caption with a link.

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

FISKALNI PROGRAM ZA UGOSTITELJSTVO UGOPOS.smart software za ugostiteljstvo i turizam nudi vam unapređenje u brzini usluživanja gostiju, jednostavnost upotrebe putem touchscreena i točnost rada vaših djelatnika, bolju organizaciju poslovanja i kao rezultat povećanje prihoda. UGOPOS.smart (fiskalni)software omogućuje da se dodirom na označeno polje na ekranu odradi transakcija čime se izdavanje računa svodi na minimalno tri udarca po ekranu što ubrzava cjelokupni proces za 30%. Sve potrebne tipke pregledno su prikazane na ekranu, te za izdavanje računa nije potrebna ni tipkovnica ni miš. Program je namijenjen za uslužne djelatnosti kojima je na prvom mjestu brzina usluživanja gostiju i točnost izdavanja računa. Ako imate restoran, kafić, noćni bar ili diskoteku, fastfood ili pizzeriju, ovo je sustav za Vas. 100% HRVATSKI PROIZVOD

 

 

 

5 dobrih razloga zašto koristiti UGOPOS.smart Touch fiskalnu blagajnu

1. Brzina i jednostavnost - sve tipke nalaze se na Touch screen ekranu
Dodir polja ili slike na monitoru ubrzava proces 10 puta u odnosu na utipkavanje koda proizvoda na tipkovnici. Korisnici Touchscreen sustava ostvaruju veći ukupni prihod, osobito u periodima najvećih gužvi.

2. Manje grešaka zahvaljujući Touch screenu
Velika, dobro označena polja slikom ili cijelom riječi smanjuju mogućnost za pogrešku.

3. Zadovoljstvo gostiju brzom i točnom uslugom uz Touch screen
Zadovoljstvo gostiju je na prvome mjestu, brza i točna usluga je važna, no i komunikacija čini dio usluge. Touch screen nudi u tom smislu i neke indirektne koristi što je manje vremena potrebno za unos narudžbe i prijenos informacija ostaje više vremena za osobni kontakt s gostima i brzo opsluživanje gostiju.

4. Nije potrebno poznavanje tehnologije za rad na Touch screen ekranima
Mnogo je jednostavniji rad s Touch sceen ekranima nego upotrebom tipkovnice i miša. Novi i povremeni djelatnici brzo će naučiti koristiti sustav i bit će efikasniji.

5. Bolje poslovno upravljanje uz Touch screen
Touch screen blagajna dolazi u paketu s pripadajućim programom. Jedan dodir na polje ekrana omogućuje ispise dnevnih izvještaja, preglede narudžbi i prodaje te kontrolu zaliha i još mnogo drugih mogućnosti.

Kratak opis programa

 • touchscreen sa 22 grupe proizvoda po max.77 proizvoda u jednom touchscreenu (ukupno 1694 artikla na ekranu).
 • mogućnost definiranja „TOP artikli“ grupe u kojoj stoje najprodavaniji artikli.
 • izdavanje fiskalnog računa s jednim ili više konobara u smjeni
 • ispis iznosa računa u EUR sa tečajem
 • rad u mreži
 • rad s novčanicima, magnetskim karticama
 • jednostavno izdavanje R-1/2 računa iz kase preko touchscreena
 • rad sa stolovima, brojčani unos stola ili crtana shema vaših terasa
 • dijeljenje stolova na više računa…
 • narudžbe (bon) u kuhinju, šank, rad s neograničenim brojem pisača
 • napomene za kuhinju/šank (predefinirane ili ručni unos)
 • 4 nivoa cijena (dan / noć / happy hour)
 • popust na stavke ili cijeli račun
 • više načina plaćanja (gotovina/virman/kartice/reprezentacija/hotelska soba/otpremnica)
 • modul za dostavu koji omogućava lako praćenje vaše dostave, kupaca sa dostave, njihovih adresa kao i prethodnih narudžbi. Ovaj modul također ima i pripadajuće statistike.
 • mjesečni (zbirni) računi za tvrtke
 • rad sa karticama lojalnosti kupca (skupljanje bodova, popusti)
 • pregled i ispis starih računa, naknadni unos R-1 kupca, promjena načina plaćanja, pretraga računa po nekom kriteriju
 • potrošačke kartice (odgođeno plaćanje za kupce), blokade
 • Mogućnost izdavanja računa za smještaj i mogućnost terećenja sobe za određenu robu ili usluge
 • više nivoa rada u programu (vlasnik/voditelj/konobar), te mogućnost točnog definiranja ovlasti za određenog djelatnika
 • pregled dnevnih prometa Z, po načinima plaćanja, poreznim grupama, djelatnicima, radnim mjestima, za period ili dnevni
 • pregled prodaje robe u količini utrošenog materijala (normativu) ili komadno za neko razdoblje,
  dnevno, za određenu grupu artikala ili za određenog konobara.
 • pregled prodaje po konobarima, smjeni u robi ili novcu
 • izvješće „promet i zaključno stanje“ sa kompletnim lagerom i podacima o nabavi, prodaji, rashodu i ulazu robe
 • rekapitulacija prometa za obračunsko razdoblje sa pripadajućim poreznim i drugim obrascima, za period, dnevni ili po načinu plaćanja
 • izvješće-obrazac poreza na potrošnju
 • knjiga popisa o nabavi i prodaji robe za trgovačku robu u ugostiteljskom objektu
 • virmanski promet, izdavanje zbirnih računa kupcu, otvorene stavke, kartica kupca
 • hotelski promet, pregled soba, potrošnje sobe, izrada obračuna
 • razne statistike prodaje, po količini, djelatnicima, iznosu, satima, grupama..
 • pregled i obračun reprezentacije po osobi ili odjelu
 • pregled dostava, top lista kupaca i kvartova
 • primka – kalkulacija za robu, unos, pregled i rekapitulacija po određenom kriteriju
 • povratnica robe, unos, pregled i rekapitulacija
 • međuskladišnica robe ili gotovog proizvoda, unos, pregled i rekapitulacija
 • izdatnica – otpis robe, unos, pregled i rekapitulacija
 • kalo, rasip i lom za napredne korisnike i to temeljem skladištenja namirnica, načina obrade namirnica i načinom pripreme
 • stanje zaliha na određeni datum, grupiranje liste za ispis, filter po određenom kriteriju
 • materijalna kartica artikla
 • financijska i materijalna kartica svih artikala
 • inventura robe, viškovi – manjkovi
 • narudžba robe dobavljaču, manualno ili automatski temeljem minimalnih i maksimalnih zadanih količina
 • HACCP dokumentacija i vođenje nekih tablica u programu
 • samostalno definiranje cjenika i normativa, određivanje redoslijeda prikazivanja na touchscreenu, ispis cjenika i normativa, spajanje normativa u jedan
 • definiranje vlastitih poruka kupcima na računu (sretna nova godina i sl…)
 • definiranje osoblja i njihovih prava u programu
 • log korištenja programa (snima se svaka tipka koju korisnik pritisne)
 • izbor boja u programu – predefiniranih skinova

Ostale važne mogućnosti:

 • samostalno otvaranje nove godine bez intervencije servisera
 • udaljeni pristup vašoj kasi sa bilo kojeg drugog računala (nije potreban naš softver na tom računalu već samo pristup internetu)
 • kod spajanja na vašu kasu, djelatnici mogu nesmetano raditi, odnosno ne znaju da netko drugi također radi na programu
 • svi dokumenti i izvješća iz našeg programa se mogu ispisati na mali štampač (pos), a A4 štampač bilo koje marke, u Adobe Acrobat reader (PDF dokument), MS excel dokument ili direktno poslati na mail nekom drugom.

 

 

Ugostiteljstvo
Ugostiteljstvo i turizam
Praćenje trendova i promjene u načinu usluživanja sve zahtjevnijih gostiju postaje ključno za uspješno poslovanje na sve konkurentnijem tržištu. Kompetitivna prednost sve više postaje način i brzina u ophođenju s gostima..
Maloprodaja i veleprodaja
Maloprodaja i veleprodaja
THOR informacijski sustav je program za upravljanje robno materijalnim knjigovodstvom malo i veleprodaje za manje i srednje poduzetnike ili obrtnike. Program je prilagodljiv pa ga je moguće koristiti i kod uslužnih te proizvodnih djelatnosti.
Računovodstvo i financije
Računovodstvo i financije
THORfin informacijski sustav je program za upravljanje financijskim knjigovodstvom poduzeća ili obrta za manje i srednje tvrtke. THORfin je kompletno programsko rješenje, integriran od više modula...

Novi korisnici, trebate rješenje za fiskalizaciju?

Za nove korisnike smo pripremili akcijske pakete komplet sustava koji je potreban za korištenje fiskalne aplikacije, a detaljnu ponudu sustava pripremljenih za fiskalizaciju možete naći na našim stranicama...Saznaj detalje>