OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Tvrtka Algor informatika d.o.o. je vlasnik slijedećih domena:

algor-informatika.hr i algor-informatika.eu

Vaš pristup i korištenje web stranica na svim domenama/podomenama koje su u vlasništvu Algor informatika d.o.o. ovise o Vašem prihvaćanju dolje naznačenih uvjeta korištenja kao i Vašem postupanju u skladu s naznačenim uvjetima i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da Algor informatika d.o.o. neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja i primjenjivim pravnim normama.

Opći uvjeti korištenja web sadržaja

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala i usluga, te materijala s Internet stranica Algor informatika d.o.o. pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Stranicama se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Algor informatika d.o.o. izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan. Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira Algor informatika d.o.o. Web sadržaj je Algor informatika d.o.o. postavio isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne web sadržaja su isključivo informativnog karaktera(ako nije drugačije navedeno). Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na našim domenama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja Algor informatika d.o.o.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih domena podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Podaci o uslugama

Ove stranice na općenit način predstavljaju informacije i usluge  Algor informatika d.o.o. a dostupne su u Republici Hrvatskoj. Informacije koje Algor informatika d.o.o. objavljuje na ovim domenama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja.

Usluge

Algor informatika d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim domenama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike i informacije, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene Algor informatika d.o.o. ne snosi odgovornost.

Algor informatika d.o.o. ne preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na domenama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete Algor informatika d.o.o. smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, Algor informatika d.o.o. neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na navedenim domenama.

Osobni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske i u skladu s Općoj uredbi o zaštiti podatak(GDPR), pa ih stoga Algor informatika d.o.o. može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Algor informatika d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znači da se slažete i da ste dali Privolu da ti podaci uđu u bazu podataka Algor informatika d.o.o. a, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web sadržajima Algor informatika d.o.o.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka Algor informatika d.o.o. Povjeravanjem svojih osobnih podataka Algor informatika d.o.o. putem navedenih domena ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona). Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonom propisanih obveza, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu Algor informatika d.o.o. Budicinova 20, 51000 Rijeka, Hrvatska ili putem maila – gdpr@algor-informatika.hr možete iskoristiti sljedeća prava:

• Dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani;

• Ažurirati poslane osobne podatke;

• Uskratiti odobrenje za daljnje držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog

pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju.

Javni podaci

Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje usluga prilagođenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.

I. Prikupljanje i obrada osobnih podataka putem domena

Algor informatika d.o.o. prikuplja, pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke primarno kada je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti ili kada je to dozvoljeno na temelju zakonskih propisa ili ako ste Vi dali svoj pristanak.

Podatke dobivamo na dva načina:

1. Podaci koje nam Vi dajete:

Za usluge putem domene algor-informatika.eu (Web hosting) tražit ćemo od Vas osobne podatke kao npr. ime i prezime, kontakt broj telefona, e-mail adresa, OIB i vašu adresu kako bi se uopće mogla ponuditi određena usluga.

Za usluge putem domene algor-informatika.hr tražit ćemo od Vas osobne podatke kao npr. ime i prezime, kontakt broj telefona, e-mail adresa kako bi znali koje podnositelj upita vezano za naše poslovanje.

Za usluge putem support.algor-informatika.hr (ICT- Support centar)  tražit ćemo od Vas osobne podatke kao npr. ime i prezime, kontakt broj telefona, e-mail adresa, kako bi znali koji korisnik traži tehničku podršku.

2. Podaci koje dobivamo kad Vi koristite naše domene:

Neki podaci nastaju automatski zbog tehničkih razloga već onda kad posjetite našu internet stranicu. Ovdje se ubrajaju i podaci web poslužitelja. Pri svakom Vašem pristupanju nekoj stranici iz naše ponude i kod svakog pozivanja neke datoteke pohranjuju se podaci pristupa o tom procesu u jednoj protokol datoteci na našem serveru Svaki zapis sadrži:

– stranicu s koje je tražena nova stranica ili datoteka

– naziv tražene datoteke ili stranice

– datum i vrijeme traženja, uspješnost traženja te opterećenost servera u vrijeme upita

– prenesenu količinu podataka

– IP adresu koju Vam je dodijelio Vaš pružatelj usluga

Pohranjeni podaci analiziraju se isključivo anonimno u statističke svrhe.

Izjava o zaštiti podataka

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Algor informatika d.o.o. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka Algor informatika d.o.o. te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane Algor informatika d.o.o. u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja. Suglasni ste i prihvaćate da Algor informatika d.o.o. može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Linkovi

Algor informatika d.o.o. čini sve što je u kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s naših web stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti.

Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, Algor informatika d.o.o. nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice. Svi dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni su samo Vama ali Algor informatika d.o.o. ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri. S tim u svezi Algor informatika d.o.o. ne odgovara za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima:

• ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama,

• ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.

Newsletter

Vaše osobne podatke prikupljene putem prijave na newsletter, a posebno informacije o područjima interesa, koristimo kako bismo Vas pravodobno obavijestili o novostima, uslugama i proizvodima. Dajući nam svoje ime, omogućujete nam osobno obraćanje i jednostavno upravljanje Vašim podacima.

Redovito se trudimo poboljšati našu ponudu. To uključuje i procjenu isporučenih newslettera, npr. je li prijavljena e-mail adresa dostupna, koji se newsletteri otvaraju, koji se linkovi unutar newslettera otvaraju i je li ostvarena povratna informacija (automatski) odgovor, poruka o pogrešci itd.). Podatke prikuplja i obrađuje isključivo Algor informatika d.o.o. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama. Prije korištenja usluge newslettera morate biti suglasni s korištenjem Vaše e-mail adrese. Taj podatak koristi se kako bismo Vam preporučili predstave te poboljšali samu uslugu newslettera. Opoziv date suglasnosti (korištenje e-mail adrese i osobnih podataka) je moguć u svakom trenutku. Molimo da se u tom slučaju obratite našoj administraciji na e-mail adresu info@algor-informatika.hr Upute za odjavu možete pronaći na kraju svakog newslettera.

Primjenjivo pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe web sadržaja na navedenim domenama. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web sadržaja ili u svezi s njima. Algor informatika d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Ažuriranje općih uvjeta

Algor informatika d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

II. Važni pojmovi

Osobni podaci

Osobni podaci su podaci koji omogućuju određivanje o kome se radi. Pritom nije bitno, može li se odrediti osoba na temelju jedne jedine informacije, jer će to rijetko biti slučaj. Što se više informacija i podataka spoji, lakše je odrediti osobu o kojoj se radi. U osobne podatke ubrajaju se ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe.

IP adresa

Internet Protocol (IP)-adresa jednoznačan je broj dodijeljen od davatelja Internet usluga Vašem računalu ili pristupnoj točki(router) putem kojeg se spajate na internet. Ona je nužna kako biste se uopće kretali internetom, na nju se šalju svi podatkovni paketi koji su Vam potrebni za kretanje Internetom. Većini privatnih priključaka dodjeljuje se nova IP adresa svaki put kad se odspoji s internet providera. To se događa minimalno jednom dnevno. IP adrese osim toga ostavljaju povratnu informaciju o tome iz koje zemlje se neko osobno računalo spojilo na određenu internet adresu.

Mrežni kolačići “Cookies”

Kad netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ‘ “cookie” se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić ‘ “cookie”) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu. Jedna od funkcija mrežnog kolačića ‘ “cookie” je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo naše web sadržaje. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju Algor informatika d.o.o. web sadržaja.

Google Analytics

Za poboljšanje naše internet ponude koristimo Google Analytics , uslugu analize weba Google Inc („Google“). Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje omogućavaju analizu upotrebe internetske stranice koju koristite. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice dobivene kolačićima šalju se na Google server u SAD te se ondje pohranjuju. Zbog aktivacije IP anonimizacije na ovoj internetskoj stranici, Google će Vašu IP adresu skratiti unutar država članica Europske unije ili unutar drugih država koje su sklopile dogovor o europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa prenijeti na Gogleov server u SAD-u gdje će biti skraćena. Po nalogu vlasnika internet stranice Google će te informacije koristiti kako bi analizirao Vaše korištenje internet stranice, kako bi sastavio izvješća o aktivnostima na internet stranici te kako bi pribavio vlasniku Internet stranice daljnje usluge povezane s korištenjem određene internet stranice i interneta. IP adresa koju prosljeđuje Vaš preglednik u okviru Google Analytics ne spaja se s drugim Google podacima. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera Vašeg preglednika; međutim, u tom slučaju možda nećete moći u punom opsegu koristiti sve funkcije ove internet stranice. Daljnje informacije o zaštiti podataka kod Google Analytics pronaći ćete ovdje:

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hr

III. Informacije i kontakt

Zadržat ćete kontrolu nad svim osobnim podacima koje nam online putem stavljate na raspolaganje. Na Vaš zahtjev rado ćemo Vas pismeno i bez naknade obavijestiti o tome, da li i koji osobni podaci su pohranjeni. Možete tražiti i brisanje Vaših podataka koji su pohranjeni kod nas ukoliko oni nisu potrebni za obavljanje ugovornih odnosa između Vas i nas ili ukoliko ih nismo dužni čuvati zbog zakonskih razloga.

Vaš upit, te ostala pitanja o Izjavi zaštite podataka pošaljite na e-mail adresu gdpr@algor-informatika.hr ili nam se obratite pismeno na Algor informatika d.o.o. Budicinova 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ovaj web sadržaji namijenjeni su upravo Vama, kako biste bili u doticaju sa zadnjim informacijama Algor informatika d.o.o.

Vaš pristup i korištenje web sadržaja Algor informatika d.o.o. ovise o Vašem prihvaćanju naznačenih uvjeta korištenja kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja web sadržaja i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da Algor informatika d.o.o. neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s naznačenim uvjetima korištenja web servis i primjenjivim pravnim normama.


Adresa sjedišta
  • Algor informatika d.o.o.
  • Budicinova 20
  • 51000 Rijeka, Hrvatska


Adresa servisa
  • Algor informatika d.o.o.
  • POS SUSTAVI
  • Studentska 6a
  • 51000 Rijeka, Hrvatska 
Kontakt
O nama

Algor informatika d.o.o. je registrirana u trgovačkom sudu u Rijeci, 
MBS. 040291046 
OIB./VAT. HR89291818986
direktor A. Brkarić
Temeljni kaptal 20.000kn