SupRemo

SupRemo - najbolje rješenje za udaljenu podršku


SIGURNOST
Osigurajte sigurnu vezu zahvaljujući protoku kriptiranih podataka s AES 256-bitnim algoritmom i lozinkom generiranom pri svakom pokretanju. Udaljeni stroj možete zaštititi od neželjenih veza određivanjem sigurnije lozinke i / ili blokiranjem određenih ID-ova.

Supremo

40.000.000 sati kontrole godišnje

5.000.000 mjesečnih sesija

900.000 korisnika dnevno

MOŽETE BITI I U POKRETU


SupRemo je dostupan i za iOS i Android

Pristupite i kontrolirajte svoje klijente sa pametnog telefona ili tableta.

50%

JEDNOSTAVAN I LAGAN

Njegovo intuitivno sučelje je jednostavno za korištenje. Supremo čini mala izvršna datoteka koja ne zahtijeva instalaciju i konfiguraciju usmjerivača ili vatrozida.

SIGURAN

Spojite se na udaljeni uređaj i prenesite datoteke u potpunoj sigurnosti zahvaljujući AES 256-bitnom algoritmu i UAC kompatibilnosti. Pristup klijentu mora umetnuti ID i dinamičku lozinku (ili statičku, ako je ručno postavljena)

SPREMAN ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU

Za pokretanje udaljene sesije nije potrebna ljudska intervencija: Supremo možete automatski aktivirati prilikom pokretanja Windows udaljenog računala. Svi pretplatnici plana također mogu prilagoditi softversko sučelje s vlastitom markom ili logotipom te ih distribuirati svojim kupcima-korisnicima.

Adresa sjedišta
  • Algor informatika d.o.o.
  • Budicinova 20
  • 51000 Rijeka, Hrvatska


Adresa servisa
  • Algor informatika d.o.o.
  • POS SUSTAVI
  • Studentska 6a
  • 51000 Rijeka, Hrvatska 
Kontakt
O nama

Algor informatika d.o.o. je registrirana u trgovačkom sudu u Rijeci, 
MBS. 040291046 
OIB./VAT. HR89291818986
direktor A. Brkarić
Temeljni kaptal 20.000kn